Kapitánské kurzy levně, kapitánské zkoušky ČR, vůdce malého plavidla, kapitánský průkaz

Láká Vás představa plavby na jachtě, kterou kormidlujete sami? V tom případě navštivte kapitánský kurz firmy REKO. Vítáme všechny uchazeče o kapitánské kurzy v kategorii VMP – vůdce malého plavidla. Naučíme Vás teoretické základy, provedeme Vás kompletní testovou teoretickou přípravou a nakonec Vás prakticky připravíme na cvičebních plavbách na všechna úskalí kapitánské praxe.

Zajišťujeme pronájem říčních obytných lodí na evropských vodních cestách. Pořádáme cvičné plavby pro získání povinného ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla.

Kapitánské kurzy levně, kapitánské zkoušky ČR, vůdce malého plavidla, kapitánský průkaz - co Vás naučíme

Absolvent našich kurzů zvládne nejen řídit malá plavidla na řece i na moři, zná veškeré směrnice a předpisy nutné ke zvládnutí vedení malých plavidel. Navíc díky praktickým zkušebním plavbám zvládá řešit obtížné situace během plavby.

Mezinárodní průkaz VMP - vůdce malého plavidla

Kurz splňuje směrnici Státní plavební správy pro vydávání mezinárodních průkazů způsobilosti k vedení malého plavidla na vnitrozemských vodních cestách a na moři.

Kapitánské kurzy levně, kapitánské zkoušky ČR, vůdce malého plavidla, kapitánský průkaz - co Vás naučíme

Způsobilost k vedení rekreačního plavidla je rozdělena do tří kategorií:

Vůdce malého plavidla (VMP) – M20 a M

Držitel tohoto průkazu Vůdce (VMP) malého plavidla umí vést rekreační plavidlo na vnitrozemských vodních cestách v ČR a v zahraničí. Tato kategorie je při kapitánských zkouškách povinná, na ni teprve navazuje test MPZ a S (viz níže).

Mezinárodní průkaz způsobilosti (MPZ)

Držitel tohoto průkazu zvládá vést rekreační plavidlo na moři během denní plavby do vzdálenosti nepřevyšující 1,0 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrov. Maximální síla větru nesmí přesáhnout 4. stupeň Beaufortovy stupnice a výška vln nesmí být více než 1,2 m.

S – S20 a S

Absolvent tohoto kurzu může vést plachetnici na vnitrozemských vodních cestách a na moři (pokud má kategorii MPZ)

Všichni uchazeči kapitánské zkoušky jsou vybaveni veškerou potřebnou odbornou literaturou, testovými otázkami, cvičnou námořní mapou i speciálními skripty. Všechny materiály jsou v ceně kurzu a předáme Vám je při nástupu do kurzu.

Nejbližší termíny kurzu najdete na našem webu.

Ceník kurzu

Název kategorie

Cena (Kč)

kategorie VMP

2 500,00 Kč

kategorie MPZ - moře

1 000,00 Kč

kategorie S - plachetnice

500,00 Kč

ověření praktických znalostí 2 900,00 Kč